21 Aralık 2008 Pazar

''Kabahat''ten Madde 42


'''''''MADDE 42.- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır. (2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. ''''''''''
Rektörlükce okulun ilan panolarında duyurulmuş,
bazılarınca da edebiyat A kapısı civarına kopyalayıp yapıştırılmıştır. Geçtiğimiz cuma ayın ondokuzu; hatırlayan? görüntüler;http://picasaweb.google.com/kopyala.yapistir.m42/KabahatLLNeAykRHareketMadde42yeZoomYapanHiperMetinAbas#

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

yapıştır